BOR – Bedrijfsopvolgingsregeling blijft bestaan

BOR – Bedrijfsopvolgingsregeling blijft bestaan

Het afgelopen jaar was er veel te doen rondom de BOR oftewel de bedrijfsopvolgingsregeling. De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) is een gedeeltelijke vrijstelling bij de vererving van ondernemingsvermogen. Deze fiscale regeling heeft als voornaamste doel te voorkomen dat de belastingheffing bij overdracht van een bedrijf een struikelblok vormt voor een economisch gewenste bedrijfsoverdracht.

Het afgelopen jaar concludeerde het Centraal Planbureau na een evaluatie die zij uitvoerden in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Financiën, dat de regeling in veel gevallen onnodig is. Volgens het onderzoek zou er bij drie kwart van de overdrachten bij de erflaters, schenkers of verkrijgers voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de belasting meteen te voldoen.

Voor veel bedrijfsopvolgers was dit geen prettig nieuws. Het zorgde voor spanningen en onzekerheden. Echter kunnen we melden dat het kabinet niet meegaat in het advies van het Centraal Planbureau. Het kabinet heeft besloten dat de BOR blijft bestaan, maar dat ze misbruik van de regeling willen tegengaan. Het kabinet is wel voornemens om de bedrijfsopvolgingsregeling daar waar nodig aan te passen. Meer nieuws hierover volgt dit voorjaar.