Dossier WAB

Het is de hoogste tijd om het te hebben over ‘de WAB’. De wat? Sinds 1 januari is ‘de WAB’ van start gegaan, de WAB staat voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Deze wet zorgt ervoor dat werkende mensen met flexibel werk méér zekerheid krijgen. Wie met personeel werkt, krijgt vanzelfsprekend met de WAB te maken. Het doel van deze nieuwe wet is om tot meer vaste dienstverbanden te komen.

Concreet betekent dit:

  • Contracten voor onbepaalde tijd worden goedkoper
  • Ontslag wordt iets makkelijker
  • Contracten zonder uitzendbeding krijgen een minimale duur van 4 weken
  • De kosten voor flexibele contracten worden hoger

Als werkgever dient u nu met het volgende rekening te houden:

  • Nieuwe WW-premies vanaf januari dit jaar. Lage WW-premies voor werknemers in vaste dienst en een hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk/flexibel contract.
  • Door de WAB dient u werknemers die langer dan één jaar voor u werken een contract aan te bieden met een bepaald aantal uren. En dat geldt eveneens met terugwerkende kracht. Oproepkrachten die op 1 januari 2020 één jaar voor een werkgever werken, moeten voor 1 februari een contract aangeboden krijgen.
  • Door de WAB krijgen payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als mensen die u in vaste dienst heeft. Wanneer u personeel huurt via een uitzend- of payrollbedrijf, dan moet u hen informeren over de arbeidsvoorwaarden van vaste medewerkers. Wanneer u alleen gebruik maakt van payrollers heeft u te maken met de arbeidsvoorwaarden van de betreffende sector.
  • Vanaf 1 januari dient bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding te worden uitgekeerd.