Fiscale regeling: Geruisloos Doorschuiven

Geruisloos doorschuiven

Geruisloos Doorschuiven, is een fiscale regeling die voornamelijk wordt toegepast bij de overdracht van een onderneming binnen het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). De term “geruisloos doorschuiven” is bedacht om de continuïteit van bedrijven te kunnen waarborgen. Dit is een regeling waarbij u uw bedrijf (mits het geen BV betreft) kunt overdragen aan een opvolger zonder al te veel belasting te moeten betalen.

Doorgaans dient u belasting te betalen over het verschil tussen de werkelijke waarde van uw bedrijf en de boekwaarde. Maar met geruisloos doorschuiven wordt deze belasting doorgeschoven naar de opvolger. Dit is natuurlijk handig als er veel verschil zit tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van uw onderneming. Een bedrijf kan geruisloos worden doorgeschoven naar een medeondernemer, een familielid of een collega die minimaal 36 maanden in uw zaak werkzaam is.

De geruisloos doorschuiven-regeling kan voorkomen dat een ondernemer gedwongen wordt zijn bedrijf te verkopen vanwege hoge belastingen. Het maakt het ook makkelijker voor een opvolger om het bedrijf over te nemen, omdat hij of zij minder belasting hoeft te betalen. Vooral voor familiebedrijven kan deze fiscale regeling zeer interessant zijn. De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten op hun aangifteformulier een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt.