Hoe bepaalt een ZZP’er een uurtarief?

U bent ZZP-er en vraagt zich af welk uurtarief u dient te hanteren. Het bepalen van een uurtarief is niet eenvoudig en afhankelijk van een aantal factoren, te weten:

  1. Heeft u veel of weinig concurrentie? Hoe minder concurrentie, hoe hoger het tarief mag worden.
  2. Hoeveel heeft u nodig om op jaarbasis te kunnen rondkomen? Voorbeeldsommetje:

Totale kosten op jaarbasis – delen door – aantal werkbare uren op jaarbasis = minimum netto uurtarief

Heeft u eenmaal een nettobedrag voor ogen, vergeet dan niet dat er ook nog inkomstenbelasting moet worden afgedragen.

  1. Wie zijn uw opdrachtgevers? Werkt u met vaste opdrachtgevers, onderhandel dan en zorg ervoor dat uw uurtarief overeenkomt met die van concurrenten/collega’s.
  2. Hoe hoog is uw marktwaarde? Welke opleidingen genoten? Heeft u een goede naamsbekendheid, bent u een autoriteit op uw vakgebied? Hoe meer van deze vragen u met JA kunt beantwoorden, hoe hoger uw uurtarief.
  3. Wat is de aard, omvang en urgentie van de opdracht? Wanneer iets snel af moet, mag er een hoger tarief worden gerekend, dat geldt ook voor diensten die in het weekend worden verricht.

Uit onderzoeken komt naar voren dat een groot gedeelte (21%) van startende ondernemers een uurtarief tussen de 30 en 45 euro hanteert. Zij worden op de voet gevolgd door starters die een uurtarief tussen de 60 en 90 euro vragen. U leest hier meer over op www.loonwijzer.nl