Kinderen mee laten werken loont

Het komt regelmatig voor dat kinderen het leuk vinden om te werken in de onderneming van hun ouders. Zij mogen daar een vergoeding voor ontvangen. Vooraf dient bepaald te worden of het om een echte of een fictieve dienstbetrekking gaat. Wanneer het kind in echte dienstbetrekking is, dan gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals voor andere werknemers. Voor meewerkende kinderen geldt de fictieve dienstbetrekking bij 1) een leeftijd van minstens 15 jaar 2) waarbij de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst. Een fictieve dienstbetrekking kan fiscale voordelen opleveren.

Bij een fictieve dienstbetrekking bent u inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en de premies plus u voldoet de werkgeversheffing Zvw voor uw kind. U hoeft niet aan de werknemersverzekeringen te betalen, want uw kind hoeft niet te worden verzekerd. Verder dient u zich aan de administratieve verplichtingen betreffende werknemers te houden.

Wanneer u kind een fictieve dienstbetrekking heeft, kunt u via een simpel formulier (KJ-regeling) verzoeken om toepassing van de vereenvoudigde regeling. Deze regeling is bedoeld om de administratielast te verminderen. Een keer per jaar hoeft u dan maar aangifte van de loonheffing te doen en de loonbelasting wordt eveneens een keer per jaar afgedragen.

Door uw kinderen loon te betalen, kan de belaste winst worden verminderd. Uw kinderen kunnen wat betreft hun loon gebruikmaken van de heffingskortingen en eventuele lagere tariefschijven. Voordelen: u heeft weinig kosten en uw kind kan de heffingskortingen optimaal gebruiken. Bovendien leert uw dochter of zoon op een leuke manier kennis te maken met uw bedrijf.

Tip: Let er wel op wanneer u kinderbijslag voor uw kind ontvangt, dat er niet teveel wordt bijverdiend. Als het bedrag te hoog is, vervalt het recht op kinderbijslag.

Bron: belastingdienst