Anticipeer op de MKB trends van 2017

Als ondernemer is het belangrijk om op de hoogte te zijn van aankomende trends. Voor het midden- en kleinbedrijf (MKB) zijn er voor 2017 zijn een drietal trends, te weten:

1)Van oude naar nieuwe structuren

Ons leven wordt steeds meer bepaald door platformen van grote organisaties useful source. Bekende voorbeelden zijn: Facebook, Uber en Airbnb. Alles wordt een platform of gaat gebruik maken van een platform. Platforms verschaffen toegang tot capaciteit, materialen en goederen. Voor het komende jaar is het een must om een platform te beginnen of om zich aan te sluiten bij een platform.

2)Van vaste segmenten naar vloeibaar gedrag

Het benaderen van de wereld in doelgroepen van aantal werknemers, omzet of branche is niet meer van nu! De hedendaagse ondernemers zijn niet meer te vangen in traditionele segmenten met vaste kenmerken. Alle hokjes vallen weg. Er bestaan geen gemiddelde mensen meer, een ieder is uniek. Ondernemers worden gedreven door passie, vernieuwingsdrift en zakelijke ambities.

3)Van straks naar nu, gewoon omdat het kan

De consument van nu is veeleisend en gewend om op zijn of haar wenken te worden bediend. Ze willen alles direct. Gewoon, omdat het kan! Ondernemers dienen dus ook flexibeler te worden en zich aan te passen aan de hedendaagse maatschappij.

Bron: MKB Servicedesk

Veel ZZP-ers gedupeerd door de wet DBA

Sinds de invoering van de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) zijn veel ZZP-ers opdrachten kwijtgeraakt. Vrij ernstig, want ZZP-ers hebben verschillende opdrachtgevers nodig om te kunnen bestaan.

Uit diverse onderzoeken is naar voren gekomen dat veel opdrachtgevers denken dat het huren van ZZP-ers door deze wet moeilijker is. Ze zijn bang voor naheffingen van de fiscus. Veel ondernemers hebben hun ondernemerschap inmiddels vaarwel gezegd.

Hierbij enkele tips om de ondernemersrisico’s te verkleinen en de risico’s op naheffingen te minimaliseren:

  1. Gebruik altijd een modelovereenkomst
  2. Maak de modelovereenkomst passend én laat deze toetsen door de belastingdienst
  3. Word geen collega. Let op de positie van de ZZP’er binnen het inlenende bedrijf; zijn er meer ‘werknemers’ die hetzelfde werk doen? Behoort de ZZP’er ook tot deze groep? Dan wordt het risico op naheffingen aanzienlijk groter dan onder de oude regelgeving.
  4. Laat je op de loonlijst van een payrollbedrijf zetten gabapentin generic. Dat is zekerheid voor zowel opdrachtgever als –nemer. Het payrollbedrijf draagt loonheffingen en sociale premies af.

Bedrijfsovername, wat komt er zoal bij kijken op financieel gebied?

Bij overname van een (familie)bedrijf komt het regelmatig voor dat de verkopende partij niet de gehele overeengekomen koopsom in één keer krijgt uitbetaald bij de overdracht. De verkopende partij blijft daardoor financieel betrokken. Om dit in goede banen te leiden, dienen er onderling duidelijke afspraken te worden gemaakt.

Enkele mogelijkheden voor een dergelijke situatie (kunnen) zijn:

  • De overname wordt in delen uitgevoerd read the full info here. Een gedeelte direct bij de bedrijfsoverdracht en het restant volgt daarna in termijnen.
  • Er wordt een financieringsconstructie bepaald waarbij het vastgoed van het oerbedrijf vóór de overname wordt afgesplitst van het over te nemen bedrijfsdeel. De uittredende ondernemer ontvangt na de overdracht huur voor het gebruik van het vastgoed. De uitkoop van het vastgoed wordt op een later tijdstip geregeld.
  • Er wordt bepaald dat de uittredende ondernemer bij toepassing van een winstdrempel na de bedrijfsoverdracht een percentage van de overwinst ontvangt.

Vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere interessante constructies denkbaar, want elke onderneming is anders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 015-3809465 of per e-mail: info@auroraconsulting.nl