Kinderen mee laten werken loont

Het komt regelmatig voor dat kinderen het leuk vinden om te werken in de onderneming van hun ouders. Zij mogen daar een vergoeding voor ontvangen. Vooraf dient bepaald te worden of het om een echte of een fictieve dienstbetrekking gaat. Wanneer het kind in echte dienstbetrekking is, dan gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals voor andere werknemers. Voor meewerkende kinderen geldt de fictieve dienstbetrekking bij 1) een leeftijd van minstens 15 jaar 2) waarbij de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst. Een fictieve dienstbetrekking kan fiscale voordelen opleveren.

Bij een fictieve dienstbetrekking bent u inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en de premies plus u voldoet de werkgeversheffing Zvw voor uw kind. U hoeft niet aan de werknemersverzekeringen te betalen, want uw kind hoeft niet te worden verzekerd. Verder dient u zich aan de administratieve verplichtingen betreffende werknemers te houden.

Wanneer u kind een fictieve dienstbetrekking heeft, kunt u via een simpel formulier (KJ-regeling) verzoeken om toepassing van de vereenvoudigde regeling. Deze regeling is bedoeld om de administratielast te verminderen. Een keer per jaar hoeft u dan maar aangifte van de loonheffing te doen en de loonbelasting wordt eveneens een keer per jaar afgedragen.

Door uw kinderen loon te betalen, kan de belaste winst worden verminderd. Uw kinderen kunnen wat betreft hun loon gebruikmaken van de heffingskortingen en eventuele lagere tariefschijven. Voordelen: u heeft weinig kosten en uw kind kan de heffingskortingen optimaal gebruiken. Bovendien leert uw dochter of zoon op een leuke manier kennis te maken met uw bedrijf.

Tip: Let er wel op wanneer u kinderbijslag voor uw kind ontvangt, dat er niet teveel wordt bijverdiend. Als het bedrag te hoog is, vervalt het recht op kinderbijslag.

Bron: belastingdienst

Veilig bankieren

Hoe goed is uw bedrijf beveiligd tegen digitale criminaliteit? Uit strafrechtelijke onderzoeken is naar voren gekomen dat cybercriminelen zich al enige tijd richten op het MKB. Veel bedrijven onderschatten cybercrime. Niet alleen grote firma’s zijn het doelwit, maar juist ook kleinere ondernemingen zijn regelmatig slachtoffer. Internetcriminelen  gaan steeds slimmer te werk en virussen worden minder snel opgemerkt door visursscanners.

Daarom enkele tips:

  • Update de virusscanner regelmatig. Stel de beveiligingssoftware zo in, dat deze bij voorkeur ieder uur een update draait.
  • Open nooit PDF bestanden van onbekenden.
  • Ga zorgvuldig met de binnengekomen mails om. Leer nepmails (valse e-mails) herkennen. Cybercriminelen verzinnen steeds nieuwe tactieken om bedrijven via e-mail op te lichten.
  • Geef aan personen die zich voordoen als een medewerker van de bank telefonisch nooit rekeningnummers of inloggegevens af. Kap dit soort gesprekken direct af.
  • Belt iemand namens een internetprovider om hardware of software problemen op te lossen, blijf dan kritisch! Geef geen gegevens af en ga niet mee in het verzoek om software te installeren. Bel daarna zelf met uw provider om te checken wat er mogelijk aan de hand is.

Tips om liquide te blijven

De liquiditeit van de onderneming geeft aan wat de mate is waarin de onderneming in staat is om aan de direct (op korte termijn) opeisbare verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij een aantal tips voor een goede liquiditeit.

1.Verstuur facturen zo snel als mogelijk. Geef klanten niet teveel speelruimte bij het betalen van rekeningen. Gebruik een termijn tussen de 14 tot 30 dagen. Wellicht kunt u overwegen om korting te geven bij klanten die gelijk betalen. Hoe sneller het geld binnenkomt, hoe hoger de liquiditeit en stabieler uw kredietwaardigheid

2. Let goed op klanten die niet tijdig betalen. Zorg ervoor dat klanten nog voor het verstrijken van de betalingstermijn geattendeerd worden op de naderende betaling. Zo zien ze dat u uw financiële zaken goed op orde hebt.

3. Verhoog het tarief. Door uw prijzen te verhogen, kan de liquiditeit eveneens worden verhoogd. Wanneer u als zzp’er het uurtarief met bijvoorbeeld 3 euro verhoogt kan dat op jaarbasis enorm veel extra aan inkomsten opleveren. Een dergelijke prijsverhoging is geen probleem wanneer uw klanten tevreden zijn. Een dergelijke verhoging kunt u het best vanaf 1 januari invoeren.