Dossier WAB

Het is de hoogste tijd om het te hebben over ‘de WAB’. De wat? Sinds 1 januari is ‘de WAB’ van start gegaan, de WAB staat voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Deze wet zorgt ervoor dat werkende mensen met flexibel werk méér zekerheid krijgen. Wie met personeel werkt, krijgt vanzelfsprekend met de WAB te maken. Het doel van deze nieuwe wet is om tot meer vaste dienstverbanden te komen.

Concreet betekent dit:

 • Contracten voor onbepaalde tijd worden goedkoper
 • Ontslag wordt iets makkelijker
 • Contracten zonder uitzendbeding krijgen een minimale duur van 4 weken
 • De kosten voor flexibele contracten worden hoger

Als werkgever dient u nu met het volgende rekening te houden:

 • Nieuwe WW-premies vanaf januari dit jaar. Lage WW-premies voor werknemers in vaste dienst en een hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk/flexibel contract.
 • Door de WAB dient u werknemers die langer dan één jaar voor u werken een contract aan te bieden met een bepaald aantal uren. En dat geldt eveneens met terugwerkende kracht. Oproepkrachten die op 1 januari 2020 één jaar voor een werkgever werken, moeten voor 1 februari een contract aangeboden krijgen.
 • Door de WAB krijgen payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als mensen die u in vaste dienst heeft. Wanneer u personeel huurt via een uitzend- of payrollbedrijf, dan moet u hen informeren over de arbeidsvoorwaarden van vaste medewerkers. Wanneer u alleen gebruik maakt van payrollers heeft u te maken met de arbeidsvoorwaarden van de betreffende sector.
 • Vanaf 1 januari dient bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding te worden uitgekeerd.

In 2020 voorzien wij u wederom graag van advies op maat

Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor het vertrouwen in ons bedrijf. Net zoals de afgelopen jaren kunt u in 2020 bij ons terecht voor al uw vraagstukken aangaande bedrijfsopvolging, bedrijfsvoering, bedrijfswaarde en uw subsidieaanvragen in het kader van de wijkeconomie.

Ook zullen wij er wederom naar streven om u zo goed als mogelijk in te lichten over het wel en wee van de Nederlandse economie, hoe de wereldeconomie ervoor staat, het nationale ondernemersklimaat, politiek nieuws en van allerlei ontwikkelingen waarvan u als ondernemer op de hoogte hoort te zijn.

Voor het komende jaar wensen wij u:

 • 365 gezonde dagen
 • Veel zakelijke successen
 • Méér winst
 • Een fit bedrijf
 • Mooie netwerkborrels
 • Unieke kansen!
 • Energie
 • Creativiteit
 • Lastenverlichting
 • Betrouwbare zakenpartners
 • Waardering

Succesvoller ondernemen, dankzij de accountant

Als ondernemer bent u gespecialiseerd in een bepaald iets, omdat u juist daar ontzettend goed in bent. Dat is uw kracht, uw meerwaarde. Zo is ondernemer A gespecialiseerd in bouwwerkzaamheden en ondernemer B bijvoorbeeld in kledingverkoop. Bij ondernemen, komen ook financiële zaken kijken. Zoals de financiële administratie, fiscale aangiftes en het opstellen van de jaarrekening. Niet elke ondernemer wordt blij van deze materie. Bovendien is de één er ook beter in dan de ander. Toch besteden ondernemers hun tijd liever aan hetgeen waar ze in uitblinken. Logisch, want financiële dienstverlening is eveneens een vak op zich.

Om die reden maakt de een gebruik van een boekhouder en is een ander bedrijf meer gebaat bij een accountant. Een accountant is een beschermd beroep. Voordat iemand zich accountant mag noemen, gaat daar een uitgebreide opleiding en jarenlange praktijkervaring aan vooraf.

Accountants zijn onmisbaar in onze economie. Zo zijn ze altijd op de hoogte van het fiscale en financiële nieuws en houden ze de nieuwe wet- en regelgeving punctueel bij. Accountants weten precies wat een gunstige periode is om financieringen af te sluiten en kunnen u assisteren bij het correct indienen van de administratie (boekhouding). Naast het financiële plaatje controleren/verzorgen zijn accountants bovendien ideale gesprekpartners én adviseurs. Ze hebben veel kennis over uiteenlopende onderwerpen waaronder fraude, cybercrime, verduurzamen en belastingen. En last but not least zijn accounts daadkrachtig en betrokken.