In 2020 voorzien wij u wederom graag van advies op maat

Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor het vertrouwen in ons bedrijf. Net zoals de afgelopen jaren kunt u in 2020 bij ons terecht voor al uw vraagstukken aangaande bedrijfsopvolging, bedrijfsvoering, bedrijfswaarde en uw subsidieaanvragen in het kader van de wijkeconomie.

Ook zullen wij er wederom naar streven om u zo goed als mogelijk in te lichten over het wel en wee van de Nederlandse economie, hoe de wereldeconomie ervoor staat, het nationale ondernemersklimaat, politiek nieuws en van allerlei ontwikkelingen waarvan u als ondernemer op de hoogte hoort te zijn.

Voor het komende jaar wensen wij u:

 • 365 gezonde dagen
 • Veel zakelijke successen
 • Méér winst
 • Een fit bedrijf
 • Mooie netwerkborrels
 • Unieke kansen!
 • Energie
 • Creativiteit
 • Lastenverlichting
 • Betrouwbare zakenpartners
 • Waardering

Succesvoller ondernemen, dankzij de accountant

Als ondernemer bent u gespecialiseerd in een bepaald iets, omdat u juist daar ontzettend goed in bent. Dat is uw kracht, uw meerwaarde. Zo is ondernemer A gespecialiseerd in bouwwerkzaamheden en ondernemer B bijvoorbeeld in kledingverkoop. Bij ondernemen, komen ook financiële zaken kijken. Zoals de financiële administratie, fiscale aangiftes en het opstellen van de jaarrekening. Niet elke ondernemer wordt blij van deze materie. Bovendien is de één er ook beter in dan de ander. Toch besteden ondernemers hun tijd liever aan hetgeen waar ze in uitblinken. Logisch, want financiële dienstverlening is eveneens een vak op zich.

Om die reden maakt de een gebruik van een boekhouder en is een ander bedrijf meer gebaat bij een accountant. Een accountant is een beschermd beroep. Voordat iemand zich accountant mag noemen, gaat daar een uitgebreide opleiding en jarenlange praktijkervaring aan vooraf.

Accountants zijn onmisbaar in onze economie. Zo zijn ze altijd op de hoogte van het fiscale en financiële nieuws en houden ze de nieuwe wet- en regelgeving punctueel bij. Accountants weten precies wat een gunstige periode is om financieringen af te sluiten en kunnen u assisteren bij het correct indienen van de administratie (boekhouding). Naast het financiële plaatje controleren/verzorgen zijn accountants bovendien ideale gesprekpartners én adviseurs. Ze hebben veel kennis over uiteenlopende onderwerpen waaronder fraude, cybercrime, verduurzamen en belastingen. En last but not least zijn accounts daadkrachtig en betrokken.

Onderschat de ‘Fiscale bewaarplicht’ nooit – Deel 2

Eerder vertelden wij u al wat de fiscale bewaarplicht betekent en behelst. In dit bericht gaan we er nog wat dieper op in. De basisgegevens die u zeven jaar dient te bewaren, bestaan uit: het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie. Daarnaast dienen gegevens met betrekking tot onroerende zaken maar liefst tien jaar lang bewaard te worden.

Bewaren

Volgens de wettelijke bepalingen moeten boeken, bescheiden en gegevensdragers, die belangrijk zijn voor de belastingheffing, bewaard worden zoals u ze heeft ontvangen. In originele staat dus. Een factuur die u via de mail ontvangt, mag dus niet worden uitgeprint. Deze mag uitsluitend digitaal worden opgeslagen. Alleen de factuur opslaan, volstaat overigens niet. De belastingdienst wil kunnen checken of de factuur niet eigenhandig aangepast is. Dus de bijbehorende mail dient u eveneens op te slaan. Deze gegevens dienen zeven jaar te worden bewaard. Daarbij dient de administratie al die jaren controleerbaar te zijn.

Ontvangen papieren facturen mogen wel digitaal bewaard worden. Belangrijk is wel dat de echtheidskenmerken van het origineel niet verloren gaan. Wie dus op zeker wil gaan, kan de papieren facturen het best ook in originele staat bewaren (ja op papier). Langzaamaan gaan we met zijn allen naar een digitale facturering. Voor de belastingdienst is dit uiteindelijk ook makkelijker te controleren, dan wanneer de administratie in ordners her en der opgeslagen ligt. Over een paar jaar bewaren we alles in de digitale ordner in de Cloud.

Er komt dus behoorlijk wat kijken bij de bewaarplicht.