Blijf 24/7 alert, voorkom digitale fraude!

Digitale fraude komt helaas dagelijks voor. Cybercriminelen vinden steeds weer nieuwe manieren uit om vliegensvlug hun slag te slaan. Daarbij zijn deze boeven gek op bedrijven, want daar zit geld. De online dieven gaan innovatief te werk. Ze bestuderen en bespioneren bedrijven. Dat is hun main job. Ook maken cybercriminelen maar wat graag misbruik van toegewijde werknemers. Er worden fake betalingen verstuurd zogenaamd uit naam van collega’s. En er wordt volop factuurfraude gepleegd. Valse facturen met kleine bedragen worden uit naam van bekende bedrijven verstuurd, met daarop het rekening nummer van de criminelen. En dit gaat helaas nog véél verder, want facturen worden soms gepersonaliseerd. Ze weten met wie u zaken doet en passen daar de facturen op aan. Sturen deze vanuit uw zakenpartners met daarop het rekeningnummer van de cybercriminelen.

Onder de Mkb’ers in ons land zijn er al vele slachtoffers gevallen. Gevolgen hiervan zijn dat een ondernemer financiële schade lijdt en angstiger wordt. Daarom adviseren wij: blijf alert, voorkom digitale fraude.

Tips

 • Check degene met wie u zakendoet (KVK-register)
 • Check het bankrekeningnummer keer op keer
 • Wees alert op smoesjes over urgente betalingen, contact eerst de tegenpartij voordat u over gaat tot betaling
 • Een virusscanner op de bedrijfscomputer(s) is geen luxe, maar noodzaak
 • Installeer een firewall
 • Controleer facturen (i.v.m. spookfacturen)
 • Kap telefoontjes met een dwingend karakter af
 • Overleg in geval van twijfel met uw leidinggevende of collega’s
 • Zorg voor een ‘open bedrijfscultuur’ – geen vraag is gek, wees open en respectvol naar elkaar toe
 • Hou de ontwikkelingen van cybercriminelen bij en bespreek dit op de werkvloer

Daar dit onderwerp helaas actueel blijft, zullen wij hier in de toekomst zeker nog op terug komen.

Dossier WAB

Het is de hoogste tijd om het te hebben over ‘de WAB’. De wat? Sinds 1 januari is ‘de WAB’ van start gegaan, de WAB staat voor de Wet Arbeidsmarkt in Balans.

Deze wet zorgt ervoor dat werkende mensen met flexibel werk méér zekerheid krijgen. Wie met personeel werkt, krijgt vanzelfsprekend met de WAB te maken. Het doel van deze nieuwe wet is om tot meer vaste dienstverbanden te komen.

Concreet betekent dit:

 • Contracten voor onbepaalde tijd worden goedkoper
 • Ontslag wordt iets makkelijker
 • Contracten zonder uitzendbeding krijgen een minimale duur van 4 weken
 • De kosten voor flexibele contracten worden hoger

Als werkgever dient u nu met het volgende rekening te houden:

 • Nieuwe WW-premies vanaf januari dit jaar. Lage WW-premies voor werknemers in vaste dienst en een hoge WW-premie voor werknemers met een tijdelijk/flexibel contract.
 • Door de WAB dient u werknemers die langer dan één jaar voor u werken een contract aan te bieden met een bepaald aantal uren. En dat geldt eveneens met terugwerkende kracht. Oproepkrachten die op 1 januari 2020 één jaar voor een werkgever werken, moeten voor 1 februari een contract aangeboden krijgen.
 • Door de WAB krijgen payrollmedewerkers dezelfde arbeidsvoorwaarden als mensen die u in vaste dienst heeft. Wanneer u personeel huurt via een uitzend- of payrollbedrijf, dan moet u hen informeren over de arbeidsvoorwaarden van vaste medewerkers. Wanneer u alleen gebruik maakt van payrollers heeft u te maken met de arbeidsvoorwaarden van de betreffende sector.
 • Vanaf 1 januari dient bij een ontslag of het niet verlengen van een tijdelijk contract een transitievergoeding te worden uitgekeerd.

In 2020 voorzien wij u wederom graag van advies op maat

Via deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor het vertrouwen in ons bedrijf. Net zoals de afgelopen jaren kunt u in 2020 bij ons terecht voor al uw vraagstukken aangaande bedrijfsopvolging, bedrijfsvoering, bedrijfswaarde en uw subsidieaanvragen in het kader van de wijkeconomie.

Ook zullen wij er wederom naar streven om u zo goed als mogelijk in te lichten over het wel en wee van de Nederlandse economie, hoe de wereldeconomie ervoor staat, het nationale ondernemersklimaat, politiek nieuws en van allerlei ontwikkelingen waarvan u als ondernemer op de hoogte hoort te zijn.

Voor het komende jaar wensen wij u:

 • 365 gezonde dagen
 • Veel zakelijke successen
 • Méér winst
 • Een fit bedrijf
 • Mooie netwerkborrels
 • Unieke kansen!
 • Energie
 • Creativiteit
 • Lastenverlichting
 • Betrouwbare zakenpartners
 • Waardering