Onderneming overnemen waar moet u aan denken?

U wilt een onderneming overnemen. De belastingdienst heeft hier ook uitgebreide informatie over. Vanzelfsprekend lichten we dit graag aan u uit.
Lees hieronder het artikel op de belasingdienst.nl :

Misschien overweegt u een bestaande onderneming over te nemen. Laat u dan goed voorlichten over de financiële situatie van de onderneming. En win deskundig advies in over de voor- en nadelen van een overname.

Voor de belastingen moet u op de volgende zaken letten:

  • Hoe zit het met de btw-verplichtingen van de onderneming? Als u een bestaande onderneming of een zelfstandig deel daarvan overneemt, mag de verkoper u geen btw in rekening brengen.
  • Neemt u de onderneming over van uw medeondernemer of werkgever? Als de overdracht plaatsvindt terwijl u ten minste 36 maanden als medeondernemer winst uit de onderneming hebt gehad of als u als werknemer in de onderneming werkzaam was, gelden er in bepaalde gevallen gunstige regelingen voor de inkomstenbelasting en de overdrachtsbelasting. Als uw partner al een eenmanszaak heeft en u gaat die samen voortzetten als man-vrouwfirma, dan neemt u de onderneming gedeeltelijk over. In dit geval gelden dezelfde regelingen.
  • Neemt u activiteiten over van een bedrijf waarin personeel werkzaam was? Dan kan dat gevolgen hebben voor de gedifferentieerde premie Whk (Werkhervattingskas) (zie paragraaf 5.6 van het Handboek Loonheffingen) van zowel u, als van de overdragende werkgever. Het is niet van belang of u ook personeel overneemt. U moet vaststellen welk percentage van de premieloonsom van de overdragende werkgever is toe te rekenen aan de overgedragen activiteiten. Vul het formulier Melding Loonheffingen Overdracht van activiteiten in. Op basis van het percentage van de overgenomen activiteiten berekenen wij welk percentage gedifferentieerde premie voor u geldt.

Zie ook

Gratis advies gesprek?