Onderschat de ‘Fiscale bewaarplicht’ nooit

Als ondernemer dient u zich aan de fiscale bewaarplicht te houden. Wellicht is dat allang bekend bij u, maar het kan sowieso geen kwaad om er even wat dieper op in te gaan. De fiscale bewaarplicht houdt in dat u als ondernemer, uw basisadministratie tenminste zeven jaar dient te bewaren. Dit, omdat inspecteurs van de Belastingdienst, in die periode, de behoefte zouden kunnen hebben om uw administratie eenvoudig te kunnen controleren.

Controle

Is zo’n controle van de Belastingdienst dan gebruikelijk? Nee, maar het komt soms voor. Bijvoorbeeld wanneer men een ingediende aangifte twijfelachtig of verdacht vindt. Of wanneer een inspecteur één van uw leveranciers of zakenpartners onderzoekt. Ook dan kan de Belastingdienst u vragen om uw administratie in te mogen zien. Maar, in praktijk is de kans op een inzage/controle niet heel groot. Toch dienen alle ondernemers gehoor te geven aan deze bewaarplicht. 

Basisgegevens

Hetgeen dat u dient te bewaren: de debiteuren- en crediteurenadministratie, het grootboek, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie. Ook gegevens over onroerende zaken dienen (10 jaar) bewaard te worden. Binnenkort vertellen wij u nog meer over de Fiscale bewaarplicht. Want, hoe u uw basisadministratie goed en veilig kunt bewaren, vergt nog enige toelichting.