Mw T. Vlaskamp:

“Wij stonden destijds voor een ingewikkelde bedrijfsopvolging van onze gemakswinkel. Na enkele pogingen daartoe was er zelfs sprake van een vastgelopen situatie. Mede door de inspanningen van Aurora Consulting is de bedrijfsopvolging weer vlot getrokken en is de bedrijfsoverdracht uiteindelijk naar tevredenheid van alle partijen tot stand gekomen.”

Dhr P. Horn:

“Als geïnteresseerde koper van een kindermeubelzaak heb ik Aurora Consulting de opdracht gegeven voor een contra-waardebepaling. De uitkomst van deze waardebepaling heeft mij zeker behoed akkoord te gaan met een naar mijn idee veel te hoge overnameprijs.”

 

Mw A. van Hettinga :

”De waardebepaling van onze modewinkel door Aurora Consulting ten behoeve van een eventuele verkoop heeft ons erg  geholpen bij de daarop volgende besluitvorming.”

 

Dhr J. Kuypers:

 “Aurora Consulting heeft met expertise de waarde van ons kinderdagverblijf weten te bepalen.”