Weet u zeker dat u de AVG al op orde hebt?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG geldt in de gehele Europese unie, plus in Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Deze wet heeft als doel persoonsgegevens beter te beschermen en die bescherming in de gehele EU gelijk te trekken.

Maar is uw onderneming inmiddels AVG-proof? Hieronder een aantal praktische tips:

  1. Uw klanten krijgen door de AVG meer privacy rechten. Zijn uw medewerkers hierover voldoende geïnformeerd? Zorg voor een vast aanspreekpunt.
  2. Maak een register met persoonsgegevens die u verwerkt. Belangrijk is vooral de wijze waarop u toestemming van uw klanten vraagt, krijgt en registreert.
  3. Zorg voor beveiligingsmaatregelen en breng eventuele risico’s in kaart. Waar wordt alles opgeslagen en is deze plek super veilig? Zorg dat de gegevens zeer zorgvuldig bewaard worden en dat niet iedereen er bij kan.
  4. Zorg voor documentatie van datalekken. De AVG verplicht u alle datalekken intern vast te leggen en te documenteren.
  5. Leg vast met wie u welke informatie deelt. Breng verwerkingen door derden in kaart.

Lastig, wij vertellen u er graag meer over!