Een second opinion van de bedrijfswaardebepaling biedt voordelen

Een second opinion van de bedrijfswaardebepaling biedt voordelen

Wanneer u uw bedrijfswaarde heeft laten bepalen, maar toch benieuwd bent naar een second opinion kunnen wij dit geheel voor u verzorgen. Door een bedrijfswaarde nogmaals te laten bepalen, kan dit bovendien tal van voordelen bieden:

 • Het biedt een objectieve beoordeling door een externe partij, los van de belangen van de betrokken partijen binnen het bedrijf zelf.
 • Het kan helpen om de nauwkeurigheid en geloofwaardigheid van de oorspronkelijk berekende waarde te valideren.
 • Door een second opinion kunnen mogelijk blinde vlekken worden geïdentificeerd die de oorspronkelijke waardering over het hoofd heeft gezien, zoals onontdekte activa, risico’s of groeimogelijkheden.
 • Door meerdere perspectieven te hebben, kunnen besluitvormers beter geïnformeerde beslissingen nemen over bijvoorbeeld fusies, overnames, financiering of exit-strategieën.
 • Het kan het vertrouwen vergroten bij investeerders, financiële instellingen of andere belanghebbenden door een objectieve validatie van de waarde van het bedrijf.

Kortom, een second opinion bij het bepalen van de bedrijfswaarde helpt om een grondiger en objectiever inzicht te krijgen in de werkelijke waarde van het bedrijf, wat cruciaal kan zijn voor strategische beslissingen.

Fiscale regeling: Geruisloos Doorschuiven

Geruisloos doorschuiven

Geruisloos Doorschuiven, is een fiscale regeling die voornamelijk wordt toegepast bij de overdracht van een onderneming binnen het MKB (Midden- en Kleinbedrijf). De term “geruisloos doorschuiven” is bedacht om de continuïteit van bedrijven te kunnen waarborgen. Dit is een regeling waarbij u uw bedrijf (mits het geen BV betreft) kunt overdragen aan een opvolger zonder al te veel belasting te moeten betalen.

Doorgaans dient u belasting te betalen over het verschil tussen de werkelijke waarde van uw bedrijf en de boekwaarde. Maar met geruisloos doorschuiven wordt deze belasting doorgeschoven naar de opvolger. Dit is natuurlijk handig als er veel verschil zit tussen de boekwaarde en de werkelijke waarde van uw onderneming. Een bedrijf kan geruisloos worden doorgeschoven naar een medeondernemer, een familielid of een collega die minimaal 36 maanden in uw zaak werkzaam is.

De geruisloos doorschuiven-regeling kan voorkomen dat een ondernemer gedwongen wordt zijn bedrijf te verkopen vanwege hoge belastingen. Het maakt het ook makkelijker voor een opvolger om het bedrijf over te nemen, omdat hij of zij minder belasting hoeft te betalen. Vooral voor familiebedrijven kan deze fiscale regeling zeer interessant zijn. De Belastingdienst moet de geruisloze overdracht goedkeuren. De overdragende en opvolgende ondernemer moeten op hun aangifteformulier een verzoek indienen bij de inspecteur die de aanslag van de verkoper regelt.

Online BV oprichten

Online BV oprichten

Sinds 1 januari dit jaar is het mogelijk om een BV online op te richten. Een lijfelijk bezoek aan een notariskantoor hoeft dus niet meer. Online een BV oprichten, verloopt als volgt:

 • U kiest een online platform (bijvoorbeeld LegalThings of Firm24).
 • Het is belangrijk dat u een platform kiest welke juridische ondersteuning biedt.
 • U wordt gevraagd om relevante informatie te verstrekken over de BV. Hieronder valt de naam van de te oprichten BV, het adres, naam directie/directeur en gegevens van de aandeelhouders.
 • U zult uw identiteit moeten verifiëren. Dat geschiedt middels het uploaden van uw paspoort of identiteitskaart.
 • Het platform kan helpen bij het opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten van de BV.
 • Als alle benodigde documenten zijn geüpload, goedgekeurd en ondertekend regelt het online platform dat uw BV bij de KvK wordt ingeschreven.
 • Als de registratie bij de KvK een feit is, is het openen van een zakelijke bankrekening voor de BV de volgende stap.

Het online oprichten van een BV gaat in de regel stukken sneller dan het traditionele proces. Online platforms bieden lagere tarieven en transparante prijzen aangaande het oprichtingsproces. Let wel: het is van groot belang om een platform te kiezen die juridische ondersteuning biedt. Dit om ervoor te zorgen dat alles in overeenstemming met de wet gebeurt. Succes!

Wetten en regels voor ondernemers in 2024

Wetten en regels voor ondernemers in 2024

Voor ondernemers (en zzp’ers) veranderen de wetten en regels jaarlijks. Voor 2024 zijn er inmiddels een aantal nieuwe regels en wetten van kracht. In het overzicht hieronder hebben we de belangrijkste punten het kort uiteengezet.

 • De AOW-leeftijd is in 2024 67 jaar. In 2023 was dat 66 jaar en 10 maanden
 • De onbelastbare reiskostenvergoeding is gestegen: de maximaal onbelaste reiskostenvergoeding bedraagt tegenwoordig 23 cent per kilometer.
 • De regels rond de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling aanmerkelijk belang (DSR) worden aangepast. De bedoeling is om ze duidelijker en makkelijker uitvoerbaar te maken. Samengevat betekent dit dat beide regelingen alleen nog van toepassing zullen zijn op vermogen dat direct verband houdt met een onderneming, en niet meer op vermogen dat voortkomt uit de verhuur van panden, huizen of landbouwgrond.
 • Recht op zelfstandigenaftrek? Het bedrag dat u mag aftrekken van de winst gaat elk jaar omlaag. In 2024 is de zelfstandigenaftrek verlaagd naar € 3.750.
 • De Mkb-winstvrijstelling voor kleine en middelgrote ondernemingen is gedaald naar 12,7%, wat betekent dat ondernemers meer belasting zullen betalen over hun winst.
 • Het minimumloon is per 1 januari 2024 met 3,75 procent verhoogd.
 • Er is ook een wet voor het minimumuurloon ingevoerd – meer hierover leest u op: https://www.mkbservicedesk.nl/nieuws/ondernemersnieuws/minimumloon-2024-bekend-een-stijging-van-maximaal-15
 • Per 1 januari 2024 is de toetredingsleeftijd voor pensioenopbouw 18 i.p.v. 21 jaar. 
 • Vanaf 1 januari is ‘de Omgevingswet’ ingegaan. Hierin gaat het over de ruimte waarin we wonen en werken. De wet bestaat uit verschillende onderdelen. Voor ondernemers is deze wet van belang bij vergunningen, bouw en zwerfaval.
 • De Energie-investeringsaftrek (EIA) wordt verlengd tot en met 31 december 2028. Echter is het tarief van de aftrek van 45,5% naar 40% verlaagd.
 • De giftenaftrek blijft in 2024 ook nog van stand.
 • Belastingen – Veranderingen IB: Box 1. Voor 2024 is de schijfgrens in box 1 aangepast. De inkomensgrens voor het toptarief is in 2024 € 75.624. Het belastingtarief in schijf 1 wordt 36,97% en in schijf 2 is het tarief 49,50%.
  Box 2. Het huidige belastingtarief in box 2 is 26,90%. Per 1 januari 2024 zijn er twee schijven. Voor inkomsten tot 67.000 euro is het tarief 24,5%, daarboven is het 33%.
  Box 3. Het belastingpercentage over vermogen in box 3 is in 2024 omhooggegaan naar 36% (was in 2023 32%).
 • Vermogen dat op een derdengeldenrekening staat, wordt met terugwerkende kracht (in 2023) behandeld als banktegoed, dus niet meer als belegging. Dat betekent dat u hiervoor 0,36% gaat betalen in plaats van 6,17%.
 • Anno 2024 is het mogelijk om een besloten vennootschap (bv) online op te richten. U kunt tegenwoordig videobellen met een notaris, die een akte opstelt.