Nieuwe wetten & nieuwe regels

Ondernemen is omgaan met veranderingen.

De markt is constant in beweging en net wanneer we denken dat we alles weten en onder controle hebben, zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Het houdt ons in ieder geval scherp!

Deze keer praten we u bij over een aantal wetswijzigingen.

  • Supermarkten mogen vanaf 1 juli 2020 rookwaren niet meer zichtbaar uitstallen. Vanaf 1 januari 2021 gaat het uitstalverbod ook in voor alle andere verkopers (tankstations, tabakszaken, avondwinkels) van rookwaren.
  • Als je personeel in loondienst hebt, dan hebben zij vanaf 1 juli recht op aanvullend verlof als de partner een kind heeft gekregen. U vraagt dit partnerverlof als werkgever aan bij UWV. UWV betaalt aan u de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Of dat wordt aangevuld door u, mag u zelf bepalen.
  • Bent u een zelfstandige zorgverlener (arts, fysiotherapeut, tandarts) dan bent u verplicht uw patiënten sinds 1 juli digitaal toegang te verlenen tot hun medische dossier.
  • Maaltijdbezorgers dienen ten minste 16 jaar oud te zijn wanneer ze gebruik maken van een elektrische fiets. Te voet mogen ze wel maaltijden bezorgen wanneer ze jonger dan 16 jaar oud zijn.

Er volgen nog meer wetswijzigingen de komende tijd en wij zullen u hier uiteraard tijdig over informeren.

Het nieuwe werken

2020 is een bijzonder vreemd jaar. Het is nu in ieder geval wel duidelijk dat alles anders is geworden en voorlopig ook geheel anders zal blijven. We leven momenteel in een ‘anderhalvemetersamenleving’. Dat heeft gevolgen voor alles en iedereen. Mogelijk ook voor uw onderneming. In onze samenleving dienen we minstens anderhalve meter afstand van anderen te houden. Hoogstwaarschijnlijk werkt u al op een nieuwe manier of bent u zich aan het voorbereiden om op deze nieuwe manier te gaan werken.

Een ontzettend attent gebaar van Studio Piraat is het volgde: het strategisch ontwerpbureau heeft om ondernemend (MKB) Nederland te ondersteunen een handige iconen set ontwikkeld. Deze is bedoeld om bedrijven te helpen hun werkplek “veilig” in te richten met het oog op onze anderhalvemeter samenleving. De iconen zijn geheel gratis te downloaden/gebruiken, voor iedere mkb-ondernemer. De set draagt bij aan de implementatie van een anderehalvemeter samenleving op de werkvloer. Voor downloaden:  http://studiopiraat.nl/hetnieuwewerken/

Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het zijn lastige tijden voor ondernemers en zzp’ers. Om hen tegemoet te komen, heeft het kabinet onlangs zes nieuwe (belasting)maatregelen in het leven geroepen. Dit om ondernemers meer financiële ruimte te geven. Een financieel steuntje in de rug zeg maar. Wij nemen ze graag met u door.

1.Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers mogen voor de loonheffingen tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer.

2. Versoepeling urencriterium

De Belastingdienst zal er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als dat niet zo is. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro.

3. Werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019.

Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ om belastingtechnische belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen, wordt uitgesteld.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

De laatste maatregel betreft een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Wat dit precies behelst wordt stap voor stap uitgelegd op de website van de rijksoverheid ( https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/nieuwe-belastingmaatregelen-vanwege-de-coronacrisis )