Specialist in bedrijfsopvolging, bedrijfsovername, bedrijfsvoering

Nieuws

Succesvoller ondernemen, dankzij de accountant

Als ondernemer bent u gespecialiseerd in een bepaald iets, omdat u juist daar ontzettend goed in bent. Dat is uw kracht, uw meerwaarde. Zo is ondernemer A gespecialiseerd in bouwwerkzaamheden en ondernemer B bijvoorbeeld in kledingverkoop. Bij ondernemen, komen ook financiële zaken kijken. Zoals de financiële administratie, fiscale aangiftes en het opstellen van de jaarrekening. Niet elke ondernemer wordt blij van deze materie. Bovendien is de één er ook beter in dan de ander. Toch besteden ondernemers hun tijd liever aan hetgeen waar ze in uitblinken. Logisch, want financiële dienstverlening is eveneens een vak op zich.

Om die reden maakt de een gebruik van een boekhouder en is een ander bedrijf meer gebaat bij een accountant. Een accountant is een beschermd beroep. Voordat iemand zich accountant mag noemen, gaat daar een uitgebreide opleiding en jarenlange praktijkervaring aan vooraf.

Accountants zijn onmisbaar in onze economie. Zo zijn ze altijd op de hoogte van het fiscale en financiële nieuws en houden ze de nieuwe wet- en regelgeving punctueel bij. Accountants weten precies wat een gunstige periode is om financieringen af te sluiten en kunnen u assisteren bij het correct indienen van de administratie (boekhouding). Naast het financiële plaatje controleren/verzorgen zijn accountants bovendien ideale gesprekpartners én adviseurs. Ze hebben veel kennis over uiteenlopende onderwerpen waaronder fraude, cybercrime, verduurzamen en belastingen. En last but not least zijn accounts daadkrachtig en betrokken.

Onderschat de ‘Fiscale bewaarplicht’ nooit – Deel 2

Eerder vertelden wij u al wat de fiscale bewaarplicht betekent en behelst. In dit bericht gaan we er nog wat dieper op in. De basisgegevens die u zeven jaar dient te bewaren, bestaan uit: het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie. Daarnaast dienen gegevens met betrekking tot onroerende zaken maar liefst tien jaar lang bewaard te worden.

Bewaren

Volgens de wettelijke bepalingen moeten boeken, bescheiden en gegevensdragers, die belangrijk zijn voor de belastingheffing, bewaard worden zoals u ze heeft ontvangen. In originele staat dus. Een factuur die u via de mail ontvangt, mag dus niet worden uitgeprint. Deze mag uitsluitend digitaal worden opgeslagen. Alleen de factuur opslaan, volstaat overigens niet. De belastingdienst wil kunnen checken of de factuur niet eigenhandig aangepast is. Dus de bijbehorende mail dient u eveneens op te slaan. Deze gegevens dienen zeven jaar te worden bewaard. Daarbij dient de administratie al die jaren controleerbaar te zijn.

Ontvangen papieren facturen mogen wel digitaal bewaard worden. Belangrijk is wel dat de echtheidskenmerken van het origineel niet verloren gaan. Wie dus op zeker wil gaan, kan de papieren facturen het best ook in originele staat bewaren (ja op papier). Langzaamaan gaan we met zijn allen naar een digitale facturering. Voor de belastingdienst is dit uiteindelijk ook makkelijker te controleren, dan wanneer de administratie in ordners her en der opgeslagen ligt. Over een paar jaar bewaren we alles in de digitale ordner in de Cloud.

Er komt dus behoorlijk wat kijken bij de bewaarplicht.

Onderschat de ‘Fiscale bewaarplicht’ nooit

Als ondernemer dient u zich aan de fiscale bewaarplicht te houden. Wellicht is dat allang bekend bij u, maar het kan sowieso geen kwaad om er even wat dieper op in te gaan. De fiscale bewaarplicht houdt in dat u als ondernemer, uw basisadministratie tenminste zeven jaar dient te bewaren. Dit, omdat inspecteurs van de Belastingdienst, in die periode, de behoefte zouden kunnen hebben om uw administratie eenvoudig te kunnen controleren.

Controle

Is zo’n controle van de Belastingdienst dan gebruikelijk? Nee, maar het komt soms voor. Bijvoorbeeld wanneer men een ingediende aangifte twijfelachtig of verdacht vindt. Of wanneer een inspecteur één van uw leveranciers of zakenpartners onderzoekt. Ook dan kan de Belastingdienst u vragen om uw administratie in te mogen zien. Maar, in praktijk is de kans op een inzage/controle niet heel groot. Toch dienen alle ondernemers gehoor te geven aan deze bewaarplicht. 

Basisgegevens

Hetgeen dat u dient te bewaren: de debiteuren- en crediteurenadministratie, het grootboek, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie. Ook gegevens over onroerende zaken dienen (10 jaar) bewaard te worden. Binnenkort vertellen wij u nog meer over de Fiscale bewaarplicht. Want, hoe u uw basisadministratie goed en veilig kunt bewaren, vergt nog enige toelichting.

ONS ADRES

Westlander 28
2636 CZ Schipluiden

Tel: 0153809465
Fax: 0847135178
Email: info@auroraconsulting.nl

Google Map

NIEUWS

Like Us On Facebook

Facebook Pagelike Widget
WhatsApp chat