Zes nieuwe belastingmaatregelen vanwege de coronacrisis

Het zijn lastige tijden voor ondernemers en zzp’ers. Om hen tegemoet te komen, heeft het kabinet onlangs zes nieuwe (belasting)maatregelen in het leven geroepen. Dit om ondernemers meer financiële ruimte te geven. Een financieel steuntje in de rug zeg maar. Wij nemen ze graag met u door.

1.Verlaging van het gebruikelijk loon bij omzetdaling

Ondernemers mogen voor de loonheffingen tijdelijk van een lager loon uitgaan, in verhouding tot de omzetdaling van het bedrijf. De vormgeving hiervan zal vergelijkbaar zijn met eenzelfde regeling als die tijdens de kredietcrisis en 2009 is getroffen. Dit betekent een voordeel van 6.200 euro voor een gemiddelde ondernemer.

2. Versoepeling urencriterium

De Belastingdienst zal er van 1 maart 2020 t/m 31 mei 2020 van uitgaan dat ondernemers ten minste 24 uren per week aan de onderneming hebben besteed, ook als dat niet zo is. Voor ondernemers die sterk seizoensafhankelijk werken, zoals in de horeca of festivalbranche, wordt ook geregeld dat ze onder de versoepeling vallen. Gemiddeld gaat dit om een voordeel van 1.800 euro.

3. Werkkostenregeling

De vrije ruimte die werkgevers hebben in de werkkostenregeling wordt eenmalig verhoogd van 1,7% naar 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom per werkgever. Werkgevers die daar ruimte voor hebben kunnen hun werknemers daarmee extra tegemoetkomen, bijvoorbeeld door het verstrekken van een bloemetje of een cadeaubon.

4. Fiscale coronareserve in de vennootschapsbelasting

Om ervoor te zorgen dat zo veel mogelijk geld bij de bedrijven blijft, wordt het mogelijk om verliezen die bedrijven die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting dit jaar verwachten te lijden, alvast in aanmerking nemen bij het bepalen van de winst van 2019.

Normaal kan dit ‘verrekenen’ pas plaatsvinden bij het doen van de aangifte vennootschapsbelasting 2020, wat niet eerder dan begin 2021 of later zal zijn. Het kabinet vindt het onwenselijk als bedrijven zo lang moeten wachten op die mogelijkheid. Daarom zal het kabinet het voor deze bedrijven mogelijk maken om voor de vennootschapsbelasting het verwachte verlies voor het jaar 2020 door de coronacrisis als fiscale coronareserve ten laste van de winst van het jaar 2019 te brengen. Hierbij geldt dat deze coronareserve niet hoger mag zijn dan de winst van 2019. Gemiddeld ontvangt een BV daardoor 25.000 euro al in 2020 in plaats van in 2021.

5. Uitstel inwerkingtreding wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap

De ‘Wet excessief lenen bij eigen vennootschap’ om belastingtechnische belastinguitstel door directeur-grootaandeelhouders te ontmoedigen, wordt uitgesteld.

6. Betaalpauze voor hypotheekverplichtingen

De laatste maatregel betreft een betaalpauze voor hypotheekverplichtingen. Wat dit precies behelst wordt stap voor stap uitgelegd op de website van de rijksoverheid ( https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/24/nieuwe-belastingmaatregelen-vanwege-de-coronacrisis )