Geef hackers geen kans!

Cybercriminelen opereren steeds professioneler. Wie hen een stap voor wil zijn, dient zijn bedrijf tegen cybercrime te wapenen.  Helaas worden ook steeds meer mkb-bedrijven slachtoffer van cybercriminaliteit. Uw klantgegevens vormen waardevolle data voor deze boeven.

Tips om uw bedrijf tegen deze vorm van criminaliteit te beschermen, zijn:

  • Neem een uitgebreid antivirus en beschermingspakket welke ook uw email scant.
  • Ga voor sterke wachtwoorden met cijfers, letters, vreemde tekens en verander ze regelmatig. Bijvoorbeeld:  V@@rd3ur!
  • Beveilig het draadloze netwerk.
  • Installeer altijd direct de updates van de software. Doe dit zelf of maak een medewerker verantwoordelijk.
  • Sluit een cybercrimeverzekering af.
  • Blijf op de hoogte van continue veranderende cyberdreigingen.
  • Organiseer trainingen. Leer medewerkers hoe cyberdreigingen te herkennen.
  • Ken de eigen ICT-omgeving. Weet welke hardware en software er is en welke informatie belangrijk is om te beschermen.
  • Maak regelmatig een back-up en bewaar deze buiten kantoor.
  • Doe altijd aangifte van cybercrime bij de politie.

https://www.facebook.com/AuroraconsultingNL/