MKB: Lastenverlichting in 2021

Voor veel ondernemers is 2020 een rampjaar. Dat is geen nieuws. Maar, er schijnt licht aan het eind van de tunnel. In 2021 pakken de begrotingsplannen namelijk best gunstig uit voor het midden- en kleinbedrijf.

De winstbelasting voor bv’s gaat volgend jaar verder omlaag, met name voor het mkb. Dit blijkt uit het Belastingplan 2021. Het lage tarief van de vennootschapsbelasting wordt verlaagd van 16,5% naar 15%.  Meer MKB-bedrijven gaan in de komende jaren dit lagere tarief betalen. Vanaf 2021 geldt het lage tarief voor winsten tot € 245.000 in plaats van € 200.000. Vanaf 2022 is dit over de eerste € 395.000 winst.  Voor winsten boven het grensbedrag blijft de hoge tariefheffing van 25% gelden.

Wat ook goed om te weten is, is dat wanneer er subsidie is ontvangen i.v.m. de coronaregelingen Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) en Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL), er dan over deze bedragen geen inkomstenbelasting of premie volksverzekeringen betaald hoeft te worden.

Maar er staan  volgend jaar uiteraard nog veel meer veranderingen voor het mkb op het programma, meer hierover kunt u lezen op: https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/dossiers/prinsjesdag-2020/dit-betekent-prinsjesdag-2020-voor-het-mkb/