Nieuwe wetten & nieuwe regels

Ondernemen is omgaan met veranderingen.

De markt is constant in beweging en net wanneer we denken dat we alles weten en onder controle hebben, zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. Het houdt ons in ieder geval scherp!

Deze keer praten we u bij over een aantal wetswijzigingen.

  • Supermarkten mogen vanaf 1 juli 2020 rookwaren niet meer zichtbaar uitstallen. Vanaf 1 januari 2021 gaat het uitstalverbod ook in voor alle andere verkopers (tankstations, tabakszaken, avondwinkels) van rookwaren.
  • Als je personeel in loondienst hebt, dan hebben zij vanaf 1 juli recht op aanvullend verlof als de partner een kind heeft gekregen. U vraagt dit partnerverlof als werkgever aan bij UWV. UWV betaalt aan u de uitkering ter hoogte van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Of dat wordt aangevuld door u, mag u zelf bepalen.
  • Bent u een zelfstandige zorgverlener (arts, fysiotherapeut, tandarts) dan bent u verplicht uw patiënten sinds 1 juli digitaal toegang te verlenen tot hun medische dossier.
  • Maaltijdbezorgers dienen ten minste 16 jaar oud te zijn wanneer ze gebruik maken van een elektrische fiets. Te voet mogen ze wel maaltijden bezorgen wanneer ze jonger dan 16 jaar oud zijn.

Er volgen nog meer wetswijzigingen de komende tijd en wij zullen u hier uiteraard tijdig over informeren.