Artikelen door aurora

Bedrijfsovername, wat komt er zoal bij kijken op financieel gebied?

Bij overname van een (familie)bedrijf komt het regelmatig voor dat de verkopende partij niet de gehele overeengekomen koopsom in één keer krijgt uitbetaald bij de overdracht. De verkopende partij blijft daardoor financieel betrokken. Om dit in goede banen te leiden, dienen er onderling duidelijke afspraken te worden gemaakt. Enkele mogelijkheden voor een dergelijke situatie (kunnen) […]

Crowdfunding blijkt geschikte financieringsmogelijkheid bij bedrijfsovernames

Wanneer u een bedrijf wilt overnemen is daar regelmatig een aanvullende financiering voor nodig. Met name starters hebben extern kapitaal nodig om de overname vlot te kunnen laten verlopen. Maar waar kunt u terecht voor een financiering? Anno 2016 is ‘crowdfunding’ een veelgebruikte mogelijkheid. Letterlijk vertaald staat deze financieringsvorm voor ‘funding (investering) door de crowd […]