Bedrijfsovername, wat komt er zoal bij kijken op financieel gebied?

Bij overname van een (familie)bedrijf komt het regelmatig voor dat de verkopende partij niet de gehele overeengekomen koopsom in één keer krijgt uitbetaald bij de overdracht. De verkopende partij blijft daardoor financieel betrokken. Om dit in goede banen te leiden, dienen er onderling duidelijke afspraken te worden gemaakt.

Enkele mogelijkheden voor een dergelijke situatie (kunnen) zijn:

  • De overname wordt in delen uitgevoerd read the full info here. Een gedeelte direct bij de bedrijfsoverdracht en het restant volgt daarna in termijnen.
  • Er wordt een financieringsconstructie bepaald waarbij het vastgoed van het oerbedrijf vóór de overname wordt afgesplitst van het over te nemen bedrijfsdeel. De uittredende ondernemer ontvangt na de overdracht huur voor het gebruik van het vastgoed. De uitkoop van het vastgoed wordt op een later tijdstip geregeld.
  • Er wordt bepaald dat de uittredende ondernemer bij toepassing van een winstdrempel na de bedrijfsoverdracht een percentage van de overwinst ontvangt.

Vanzelfsprekend zijn er nog tal van andere interessante constructies denkbaar, want elke onderneming is anders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via telefoonnummer: 015-3809465 of per e-mail: info@auroraconsulting.nl

Crowdfunding blijkt geschikte financieringsmogelijkheid bij bedrijfsovernames

Wanneer u een bedrijf wilt overnemen is daar regelmatig een aanvullende financiering voor nodig. Met name starters hebben extern kapitaal nodig om de overname vlot te kunnen laten verlopen. Maar waar kunt u terecht voor een financiering? Anno 2016 is ‘crowdfunding’ een veelgebruikte mogelijkheid.

Letterlijk vertaald staat deze financieringsvorm voor ‘funding (investering) door de crowd (massa)’. Veel creatieve projecten zijn op deze manier inmiddels gerealiseerd. Tegenwoordig kan iedereen echter van deze financieringsvorm gebruik maken. Of u nu een starter bent of een bestaande ondernemer die een bedrijfsovername doet abapentin medicine.

Crowdfunding verloopt via een online platform. De ondernemer kan op die manier direct contact hebben met potentiële investeerders. Bij deze financieringsvorm stellen meerdere mensen (de crowd) geld beschikbaar aan degene die dat nodig heeft voor zijn bedrijf.

Als u de volgende vragen voor uzelf kunt beantwoorden, kunt u te weten komen of crowdfunding waardevol kan zijn voor u als ondernemer:

  • Kunt u duidelijk omschrijven waar u de financiering voor nodig heeft?
  • Beschikt u over een netwerk van mensen die u kunt enthousiasmeren over uw bedrijf?
  • Kunt u uw potentiele investeerders een interessante tegenprestatie bieden?
  • Bent u in staat om uw plan in een korte tijd aan zoveel mogelijk mensen te presenteren

Voor meer informatie aangaande crowdfunding bij bedrijfsovernames kunt u uiteraard bij ons terecht.