Onderschat de ‘Fiscale bewaarplicht’ nooit – Deel 2

Eerder vertelden wij u al wat de fiscale bewaarplicht betekent en behelst. In dit bericht gaan we er nog wat dieper op in. De basisgegevens die u zeven jaar dient te bewaren, bestaan uit: het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de in- en verkoopadministratie en de loonadministratie. Daarnaast dienen gegevens met betrekking tot onroerende zaken maar liefst tien jaar lang bewaard te worden.

Bewaren

Volgens de wettelijke bepalingen moeten boeken, bescheiden en gegevensdragers, die belangrijk zijn voor de belastingheffing, bewaard worden zoals u ze heeft ontvangen. In originele staat dus. Een factuur die u via de mail ontvangt, mag dus niet worden uitgeprint. Deze mag uitsluitend digitaal worden opgeslagen. Alleen de factuur opslaan, volstaat overigens niet. De belastingdienst wil kunnen checken of de factuur niet eigenhandig aangepast is. Dus de bijbehorende mail dient u eveneens op te slaan. Deze gegevens dienen zeven jaar te worden bewaard. Daarbij dient de administratie al die jaren controleerbaar te zijn.

Ontvangen papieren facturen mogen wel digitaal bewaard worden. Belangrijk is wel dat de echtheidskenmerken van het origineel niet verloren gaan. Wie dus op zeker wil gaan, kan de papieren facturen het best ook in originele staat bewaren (ja op papier). Langzaamaan gaan we met zijn allen naar een digitale facturering. Voor de belastingdienst is dit uiteindelijk ook makkelijker te controleren, dan wanneer de administratie in ordners her en der opgeslagen ligt. Over een paar jaar bewaren we alles in de digitale ordner in de Cloud.

Er komt dus behoorlijk wat kijken bij de bewaarplicht.