De ZZP-er en de eenmanszaak

Bij het starten van een bedrijf dient er voor een rechtsvorm te worden gekozen. De meest gebruikte en eenvoudigste rechtsvorm door ZZP-ers betreft de eenmanszaak. Hierbij is één persoon in alle opzichten verantwoordelijk voor de onderneming. Wanneer u verwacht dat er meerdere mensen zullen gaan participeren in uw onderneming is het beter om te kiezen voor een B.V. Dan is er namelijk de mogelijk om aandelen over te dragen aan een participant. Een eenmanszaak biedt deze mogelijkheid niet.

Een eenmanszaak heeft zowel voor- als nadelen.

Voordelen eenmanszaak:

 • Geen oprichtingskosten
 • Zelfstandigenaftrek
 • Startersaftrek
 • MKB-vrijstelling
 • Kleine ondernemingsregeling
 • Lage administratiekosten

Nadelen eenmanszaak:

 • Aansprakelijkheid: als eigenaar van een eenmanszaak geldt dat men privé aansprakelijk is voor alle zaken van het bedrijf
 • Geen verzekeringen en pensioen: als zelfstandig ondernemer dienen verzekeringen en een aanvullend pensioen door u zelf te worden geregeld
 • Belastingdruk is iets hoger dan vanuit de B.V. (inkomstenbelasting betalen)

Voor een ZZP-er met een eenmanszaak ligt het punt waarop een B.V. fiscaal gezien aantrekkelijker wordt ongeveer rond de € 120.000 winst per jaar. Daarnaast is aansprakelijkheid een van de belangrijkste reden om te kiezen voor een B.V.

Ondernemers meer content dan mensen in loondienst

Wel of niet voor het ondernemerschap gaan? Zekerheid of onzekerheid? Weten wat er wordt verwacht of zoeken naar opdrachten. Twijfelen is menseigen. Het roer omgooien, houdt velen tegen. Maar het ondernemerschap maakt gelukkig, echt. Dat hebben meerdere onderzoeken inmiddels aangetoond.

Wat het ondernemerschap mooi en waardevol maakt, leest u hieronder:

✓ Ondernemers (waaronder ZZP-ers) zien hun bedrijf als hun kindje
✓Ze hebben minder vaak last van een burn-out
✓Ze zijn vaak tevredener over de balans tussen werk en privé
✓Het merendeel geeft bovendien aan niet meer terug te willen naar het werknemerschap in loondienst
✓Het ondernemerschap wordt als avontuurlijker ervaren dan het werken in loondienst
✓Last but not least: het kan behoorlijke fiscale voordelen opleveren

Werken in de netwerkeconomie

Anno 2017 draait veel om ‘netwerken’. Een ondernemer of ZZP-er is gebaat bij zakelijk netwerken. Door duurzame relaties op te bouwen, kan dit wederzijds voordeel opleveren. Zakelijk netwerken biedt tal van voordelen. Echter gaat netwerken niet vanzelf, hieronder enkele tips.

 • Patience is a virtue. Heb geduld. Netwerken kost tijd. Veel tijd. Geef relaties de tijd om te ontstaan. Investeer in de juiste personen en stel de juiste vragen.
 • Bezoek netwerkbijeenkomsten. Een netwerkevenement is een zakelijke ontmoeting, wees voorbereid en kom op tijd. Luister goed naar de aanwezigen op deze bijeenkomsten. Zo kom je er achter waar diegene behoefte aan heeft en of jullie mogelijk iets voor elkaar kunnen betekenen.
 • Wanneer men vroeg aanwezig is op een netwerkbijeenkomst is er een mogelijkheid om met de gastheer/vrouw te communiceren. Bekijk eventueel de gastenlijst. Hanteer eigen open vragen en bedenk wat je voor anderen kunt betekenen, voordat je bedenkt wat je er kunt halen. Welke problemen kun je voor je klanten oplossen? Vraag bijvoorbeeld niet wat iemand doet, maar probeer: “Hoe was je week? Wat heeft je bezig gehouden?
 • Bekend met AIDA? Dit staat voor Attention, Interest, Desire en Action. Aandacht, interesse, behoefte signaleren en actie ondernemen. Vrij vertaald betekent dit: leef gemaakte afspraken na. Dit wordt zeer gewaardeerd in de netwerkeconomie.
 • Vervolgcontact is zeer belangrijk. Wees proactief in het onderhouden van contact.

Succes!