Regeerakkoord: wat ondernemers moeten weten

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte III is bekend. Hieronder een aantal interessante zaken die u als ondernemer, mkb-er of zzp-er zullen aanspreken.

 1. De winstbelasting voor een BV/NV gaat omlaag van 25 naar 21 procent. Tot 200.000 euro winst hoeven bedrijven zelfs maar 16 procent belasting af te dragen, dat is nu nog 20 procent. Er tegenover staat dat bedrijven met geleend kapitaal minder belastingaftrek kunnen krijgen.
 2. Het lage btw-tarief van 6 procent willen ze verhogen naar 9 procent. Levensmiddelen, kappersbezoeken en boeken worden hierdoor duurder.
 3. Ontslaan wordt eenvoudiger. Er hoeft pas een vast contract te worden gegeven als iemand drie jaar voor hen werkt.
 4. Zieke werknemer hoeft korter te worden doorbetaald. Het nieuwe kabinet wil de doorbetaling bij ziekte voor kleinere bedrijven beperken tot één jaar. Het tweede jaar moeten ze samen betalen: alle kleine werkgevers moeten hier aan bijdragen.
 5. MKB – Test. De regels over wie een ondernemer is en wie niet, worden duidelijker. De Wet DBA, waardoor veel onduidelijkheid is ontstaan, wordt vervangen. Werkgevers zullen digitaal een ‘opdrachtgeversverklaring’ kunnen aanvragen om vooraf duidelijkheid te krijgen.
 6. Voor diverse ondernemingen zullen belastingen omhoog gaan om verduurzaming te bevorderen.

Kinderen mee laten werken loont

Het komt regelmatig voor dat kinderen het leuk vinden om te werken in de onderneming van hun ouders. Zij mogen daar een vergoeding voor ontvangen. Vooraf dient bepaald te worden of het om een echte of een fictieve dienstbetrekking gaat. Wanneer het kind in echte dienstbetrekking is, dan gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden zoals voor andere werknemers. Voor meewerkende kinderen geldt de fictieve dienstbetrekking bij 1) een leeftijd van minstens 15 jaar 2) waarbij de familierelatie in de arbeidsrelatie tussen ouder en kind overheerst. Een fictieve dienstbetrekking kan fiscale voordelen opleveren.

Bij een fictieve dienstbetrekking bent u inhoudingsplichtig voor de loonbelasting en de premies plus u voldoet de werkgeversheffing Zvw voor uw kind. U hoeft niet aan de werknemersverzekeringen te betalen, want uw kind hoeft niet te worden verzekerd. Verder dient u zich aan de administratieve verplichtingen betreffende werknemers te houden.

Wanneer u kind een fictieve dienstbetrekking heeft, kunt u via een simpel formulier (KJ-regeling) verzoeken om toepassing van de vereenvoudigde regeling. Deze regeling is bedoeld om de administratielast te verminderen. Een keer per jaar hoeft u dan maar aangifte van de loonheffing te doen en de loonbelasting wordt eveneens een keer per jaar afgedragen.

Door uw kinderen loon te betalen, kan de belaste winst worden verminderd. Uw kinderen kunnen wat betreft hun loon gebruikmaken van de heffingskortingen en eventuele lagere tariefschijven. Voordelen: u heeft weinig kosten en uw kind kan de heffingskortingen optimaal gebruiken. Bovendien leert uw dochter of zoon op een leuke manier kennis te maken met uw bedrijf.

Tip: Let er wel op wanneer u kinderbijslag voor uw kind ontvangt, dat er niet teveel wordt bijverdiend. Als het bedrag te hoog is, vervalt het recht op kinderbijslag.

Bron: belastingdienst

Veilig bankieren

Hoe goed is uw bedrijf beveiligd tegen digitale criminaliteit? Uit strafrechtelijke onderzoeken is naar voren gekomen dat cybercriminelen zich al enige tijd richten op het MKB. Veel bedrijven onderschatten cybercrime. Niet alleen grote firma’s zijn het doelwit, maar juist ook kleinere ondernemingen zijn regelmatig slachtoffer. Internetcriminelen  gaan steeds slimmer te werk en virussen worden minder snel opgemerkt door visursscanners.

Daarom enkele tips:

 • Update de virusscanner regelmatig. Stel de beveiligingssoftware zo in, dat deze bij voorkeur ieder uur een update draait.
 • Open nooit PDF bestanden van onbekenden.
 • Ga zorgvuldig met de binnengekomen mails om. Leer nepmails (valse e-mails) herkennen. Cybercriminelen verzinnen steeds nieuwe tactieken om bedrijven via e-mail op te lichten.
 • Geef aan personen die zich voordoen als een medewerker van de bank telefonisch nooit rekeningnummers of inloggegevens af. Kap dit soort gesprekken direct af.
 • Belt iemand namens een internetprovider om hardware of software problemen op te lossen, blijf dan kritisch! Geef geen gegevens af en ga niet mee in het verzoek om software te installeren. Bel daarna zelf met uw provider om te checken wat er mogelijk aan de hand is.